Privacy

Food Reporter b.v. is onderdeel van Bidfood. Bidfood gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar relaties en zorgt ervoor dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is. We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om social media-functies te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over gebruik van onze website met onze vertrouwde social media-, reclame- en analysepartners. Uitschakelen van deze informatiedeling is mogelijk via www.youronlinechoices.com.

In onze volledige privacyverklaring leest u precies welke gegevens wij voor welke doeleinden verzamelen en hoe wij de veiligheid van uw gegevens waarborgen. In onze cookieverklaring leest u wanneer wij cookies plaatsen.

PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring voor klanten van Bidfood b.v. (verder Bidfood). Deze verklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Bidfood verwerkt van haar klanten, prospects en voormalige klanten. Bidfood is een B2B bedrijf en doet dus geen zaken met particulieren. Om producten en diensten af te nemen bij Bidfood dient u in het bezit te zijn van een KvK-nummer. Bidfood gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en zorgt ervoor dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is.

Deze privacyverklaring is een onderdeel van het privacybeleid van Bidfood. De meest recente versie van de verklaring voor klanten is terug te vinden op de website van Bidfood, www.bidfood.nl.

In het eerste deel van deze verklaring wordt in zijn algemeenheid beschreven op welke wijze Bidfood omgaat met privacy. In het tweede gedeelte (de bijlage ) wordt ingegaan op de verschillende doelen waarvoor gegevens worden verzameld.

2. REIKWIJDTE EN DOELSTELLING VAN DE PRIVACYVERKLARING

2.1 Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van klanten die door Bidfood verwerkt worden. Wanneer het in deze verklaring gaat over klanten worden hiermee ook leads, prospects en voormalige klanten bedoeld.

Op de Bidfood website staan een aantal links naar websites van andere organisaties. Bidfood is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites. Indien klanten ervoor kiezen informatie over Bidfood te delen via sociale media kanalen dan zullen zijn persoonsgegevens tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van deze persoonlijke social media pagina's (zoals bijvoorbeeld Facebook). Op het gebruik van dergelijke social media pagina's zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media sites van toepassing.

2.2 Doel

Deze verklaring heeft tot doel:

a. De persoonlijke levenssfeer van de klanten van wie Bidfood persoonsgegevens verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;

b. Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze verzameld zijn;

c. De rechten van klanten van Bidfood te waarborgen.

3. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Verzamelen

Bidfood verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een doel voor is. Het doel of de doeleinden zijn omschreven voordat wordt begonnen met het verzamelen van de persoonsgegevens. De klanten worden vooraf geïnformeerd over het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens. Bij uitbreiding of wijziging van een doel worden de desbetreffende klanten eveneens geïnformeerd.

De producten en diensten van Bidfood zijn opgedeeld in een aantal categorieën. Per categorie wordt aangegeven welke persoonsgegevens Bidfood verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaart worden.

De volgende categorieën worden in de bijlage verder toegelicht:

Prospects

Klanten

Order

Service

Marketing

Onderzoek/ Analyses

Rapportages

Administratie

3.2 Verwerken persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Onder deze handelingen wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, het vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruiken, het verstrekken door middel van doorzending, de verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, het samenbrengen, het met elkaar in verband brengen en het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bidfood is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten.

Zij schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals bijvoorbeeld versleveranciers en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verwerken doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker. Om zorg te dragen voor de vereiste technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van deze persoonsgegevens sluit Bidfood met de bewerker een bewerkersovereenkomst af.

3.3 Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd. Bidfood verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van haar klanten.

4. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Bidfood gaat uiterst zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens. Bidfood heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt Bidfood haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5. VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Een klant mag op ieder moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Bidfood over hem verzamelt en het verzoek doen om deze te laten corrigeren. Het verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens kan alleen aangevraagd worden voor prospects of voormalig klanten. Voor bestaande klanten is deze informatie noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen afnemen en kunnen derhalve persoonsgegevens niet verwijdert worden. Het verwijderen van gegevens van contactpersonen die niet meer werkzaam zijn bij de klant kan wel aangevraagd worden.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens kan aangevraagd worden door een formulier in te vullen op de website van Bidfood. Dit formulier is te benaderen via deze link .

Indien de klant geen e-mail of andere marketing-uitingen meer wenst te ontvangen met informatie over producten en diensten (waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en magazines) kan dit aangegeven worden worden via de opt-out van deze communicatiemiddelen.

Indien het verzoek van de klant om inzage, correctie of verwijdering niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd kan de klant hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bidfood. De Functionaris Gegevensbescherming is te benaderen via e-mailadres privacyofficer@bidfood.nl.

Indien de afhandeling van de klacht door de Functionaris Gegevensbescherming niet naar tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd kan de klant zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Food Reporter gebruikt cookies die je persoonlijke voorkeuren onthouden en het navigeren door de website van Food Reporter vergemakkelijken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je de website van Food Reporter bezoekt. De informatie uit deze cookies kan bij je volgende bezoek worden geladen.

Welke cookies worden door Food Reporter gebruikt?

Food Reporter gebruikt de volgende typen cookies.

1. Cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de website van Food Reporter. Hiermee zorgen we dat je bijvoorbeeld wordt herkend binnen de website. 

2. Cookies voor het meten en optimaliseren van de website. We gebruiken cookies om onze website te verbeteren zodat je snel en makkelijk vindt wat je zoekt. 

3. Cookies voor het meten van het surfgedrag. Op basis van deze cookies wordt dit gedrag gedeeld met partners die op basis van dit gedrag relevante advertenties kunnen vertonen op andere websites en kanalen.

Food Reporter deelt informatie over gebruik van onze website met haar vertrouwde social media-, reclame- en analysepartners. Uitschakelen van deze informatiedeling is mogelijk via www.youronlinechoices.com/nl. 

Cookies uitschakelen of verwijderen 

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

Wijzigingen cookieverklaring 

Food Reporter behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop Food Reporter met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring op deze webpagina.